Vuorikoti

Vuorikoti on kuntouttava palveluasumisyksikkö, jossa on 12 viihtyisää asuntoa. Vuorikodin tiloissa asiakkailla on hyvät mahdollisuudet harjoitella itsenäisen asumisen taitoja. Jokainen asunto on oma koti, johon on oma sisäänkäynti ulkokautta. Asunnoissa on oma keittiö ja pesutilat sekä suurimmassa osassa myös sauna. Vuorikodilla yhteiset tilat sijaitsevat maan tasalla olevassa kerroksessa ja kellarikerroksessa on isot harrastetilat.

Vuorikoti on tarkoitettu mielenterveyskuntoutujille, jotka ovat kuntoutumassa kohti itsenäistä asumista, mutta eivät ole siihen vielä täysin valmiita. Vuorikoti tarjoaa kuntouttavaa palveluasumista myös lastensuojelun jälkihuollon nuorille. Lastensuojelun jälkihuollon nuorten kohdalla yksikössä on mahdollista aloittaa tutustumiskäynnit yhdessä sovitusti jo ennen täysi-ikäistymistä. Jokaiselle asiakkaallemme valitaan omaohjaaja, jonka kanssa yhteistyö on mahdollista aloittaa jo ennen asumisjakson alkua. Teemme mielellämme tiivistä yhteistyötä lähettävän lastensuojeluyksikön kanssa.

Asiakkaan tavoitteet ovat aina yksilöllisesti mietittyjä ja vahvistavat asiakkaan henkilökohtaisia voimavaroja ja toimintakykyä sekä tukevat asiakasta oman elämänhallinnan saavuttamisessa kohti itsenäisempää elämää. Vuorikodilla vierailee usein eläimiä ja asiakkaan on mahdollista tulla yksikköön asumaan oman lemmikkinsä kanssa. Kodinomaisena kuntoutusyksikkönä tarjoamme elämänmakuista arkea jokaisen yksilölliset erityispiirteet huomioiden. Vuorikodilla kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen ja kokenut työryhmä. Työryhmään kuuluu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on kokemusta psykiatrisesta hoitotyöstä ja nuorten aikuisten kanssa työskentelystä. Yrityksessämme työskentelee neuropsykiatrinen valmentaja, jonka kautta Vuorikodin asiakkaana on mahdollista saada elämänhallintavalmennusta tai neuropsykiatrista valmennusta osana kuntoutusta.

Henkilökuntaa Vuorikodilla on läsnä joka päivä klo. 7-20 välisenä aikana. Yöllä asiakkaiden on mahdollista soittaa Solumin:n 24h yksikköön, jonka kautta he voivat saada keskusteluapua myös sinä aikana kun paikalla ei ole ohjaajia. Mikäli puhelun aikana herää tarve siitä, että asiakas tarvitsee läsnäoloa, on Vuorikodille mahdollista saada päivystävän ohjaajan käynti myös yöaikaan. Ohjaajien lisäksi yksikössä työskentelee avustavana työntekijänä arkisin keittiö-/siivoustyöntekijä.

Vuorikodin palveluiden perustan luovat
  • Toivo - kriisijakso
  • Tahto- kuntoutusohjelma
  • Wimma- itsenäistymisvalmennus
  • Vaajakoskentie 56
  • 40400 Jyväskylä